<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=267605254150503&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Data on yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista. Yrityksen nykyisten ja tulevien tietotarpeiden ymmärtäminen on oleellista, sillä oikea ja täsmällinen tieto tukee liiketoimintaa.

Olemme perustiedon ja dataprosessien asiantuntijoita – tuemme asiakkaitamme tehokkailla MDM-tekniikoilla ja ratkaisuilla, joilla saadaan paras hyöty irti masterdatasta. Analysoimme ja mittaamme tiedon laatua ja toteutamme käytännön tehtäviä tietojen parantamiseksi. Varmistamme, että omistus, tehtävät ja vastuut ovat selkeitä sekä liiketoiminnan että IT:n osalta. Hoidamme myös tiedon hallinnan operatiiviset prosessit. Hallitsemme tietojen elinkaarta, jotta data on aina tarkkaa, oikeaa, ainutlaatuista ja ajankohtaista.

Käyttämiämme teknologioita