Tarjoamme tiedolla johtamisen edellyttämät konseptit ja toimenpiteet tietopohjan suunnitteluun, rakentamiseen, käsittelyyn ja hallinnointiin.

Mallinnamme tietokannat ja suunnittelemme sekä optimoimme perusrakenteen. Jäsennämme informaation tietokantaan, teemme tietokonversiot ja hallitsemme integraatioratkaisuja. Hoidamme tietovarastointia, jossa liiketoimintanne operointiin tarvittavat tiedot kerätään useista erilaisista lähteistä ja muokataan sellaisiksi, että niitä voidaan jalostaa raporteiksi ja analysoida.

Käyttämiämme teknologioita